SŁUSZNY POSTULAT

Słuszny jest również postulat, aby uczynić edu­kację w równej mierze dla wszystkich dostęp­ną (idea 2), przywiązywać dużą wagę do treści ogólnokształcących (idea 3), zapewnić każdemu dziecku warunki pełnego, wszechstronnego roz­woju (idea 5) czy wreszcie zwiększyć nakłady finansowe na szkolnictwo (idea 6). Ale równo­cześnie można mieć wątpliwości co do tego, czy szkoła zdana na własne tylko siły zdoła wyrównać start edukacyjny dzieci (idea 2), albo też zapewnić wszystkim uczniom warunki konieczne dla ich optymalnego rozwoju. Od dawna bowiem wiadomo, że reformy szkolne tylko wtedy prowadzą do pożądanych wyników, kiedy stanowią składnik znacznie od nich szer­szego programu demokratycznych reform spo­łecznych, kiedy wiążą się z poczynaniami zmie­rzającymi do usunięcia dysproporcji nie tylko w zakresie startu edukacyjnego dzieci z róż­nych środowisk, lecz również efektów końcowych zinstytucjonalizowanego kształ­cenia i wychowania.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.