SKUTEK NIEDOSTATKU

Dzieje się tak przy tym nie tylko wskutek nie­dostatku środków finansowych na te cele, lecz również ze względu na niezbyt intensywne ba­dania nad nowym modelem architektonicznym szkoły bliskiej przyszłości, to jest szkoły przy­stosowanej do pracy w systemie realizującym założenia edukacji ciągłej. Intensyfikacji wymagają również badania nad planami i programami nauczania oraz pod­ręcznikami szkolnymi i akademickimi. Dzisiaj wiadomo już — twierdzą autorzy raportu — że tych problemów nie można rozwiązać racjo­nalnie w tradycyjny sposób, tzn. przez cząst­kowe reformy treści kształcenia dokonywane przez poszczególne komisje przedmiotowe. Ta bowiem praktyka doprowadziła do „pokawał­kowania” treści kształcenia na odizolowane od siebie przedmioty, do braku spójności in­formacji tam, gdzie ta spójność jest wręcz ko­nieczna, a równocześnie do zbędnego z punktu widzenia dydaktyki wielokrotnego powtarza­nia tych samych informacji, wchodzących w zakres różnych przedmiotów.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.