SKUTECZNE ROZWIĄZANIE PROBLEMOW

Skuteczne rozwiązanie tych problemów wy­maga, zdaniem Komisji, zintensyfikowanych poczynań, ataku na wszystkich frontach dzia­łalności oświatowej i wychowawczej. Chodzi bowiem o usprawnienie całego systemu szkol­nego, a nie takich czy innych jego składników. Panaceum na dotychczasowe bolączki tego sy­stemu nie stanowi więc ani nauczanie wspomagane komputerami, ani praca grupowa ucz­niów, ani wreszcie telewizja oświatowa. Sku­teczna może okazać się jedynie taka koncepcja działalności dydaktyczno-wychowawczej, w której wszystkie te środki i metody spełniałyby właściwe sobie funkcje, służąc realizacji nadrzędnych wobec nich celów kształcenia.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.