SILNA WŁADZA

Silna władza centralna. Otwarty konflikt między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się. Peł­na integracja na bazie kultury europejskiej. Wzajemna solidarność jest podstawą organiza­cji społecznej. Zarobki niezależne od rodzaju wykonywanej pracy. Dążenie do pełnej egalitaryzacji. Wychowanie traktowane jest jako główne narzędzie tworzenia „nowego człowie­ka”. W zakresie szkolnictwa obowiązuje po­wszechność od przedszkola do ukończenia peł­nej szkoły średniej. Bardzo duże nakłady fi­nansowe na rozwój oświaty i wychowania, a także na rozwój badań naukowych, wyprze­dzających podejmowane reformy celów, treści i technologii kształcenia. Obowiązkowe naucza­nie całodzienne. Nie ma zróżnicowania szkoły średniej i(II stopnia) na kierunek akademicki i zawodowy. Pełna równowartość różnych form edukacji.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.