SCHARAKTERYZOWANY RAPORT

Scharakteryzowany wyżej raport z różnych powodów zasługuje na uwagą. Jest to więc do­kument, którego autorzy pokazują dobre i złe strony oświaty i szkolnictwa wyższego w Re­publice Federalnej Niemiec. Nie tają przy tym przed społeczeństwem, że strony złe mają w pewnych zakresach przewagę nad dobrymi nieraz wręcz druzgocącą, jak np. w kwestii składu społecznego studentów.Raport jest dokumentem opracowanym nie­zwykle starannie. Prawie wszystkie jego tezy są wszechstronnie uzasadnione, przy czym w większości wypadków autorzy operują bogatym materiałem porównawczym. Dzięki temu zdoła­li oni ukazać sytuację zachodnioniemieckiego szkolnictwa na szerokim tle międzynarodowym, w tym również na tle tego, co w zakresie szkolnictwa dzieje się w Niemieckiej Republice Demokratycznej. I jeśli nawet te porównania wypadają na niekorzyść opisywanego przez nich stanu, np. w zakresie świadczeń państwa na rzecz studentów, stopnia upowszechnienia nauki na poziomie pełnej szkoły średniej czy nawet określonych koncepcji pedagogicznych to przecież kierują się oni chęcią dotrzyma­nia kroku postępowym reformom, a przynajmniej poprawy istniejącej sytuacji.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.