ROZWÓJ SZKÓŁ WYŻSZYCH

W tych kierunkach studiów obowiązuje swoisty konkurs świadectw oraz różne formy egzaminu wstępnego, np. w posta­ci przygotowywanych przez kandydatów i na­stępnie dyskutowanych z komisją rekrutacyjną projektów rozwiązań technicznych.O  rozbudowie szkolnictwa wyższego w Szwe­cji świadczy m.in. fakt, że o ile w roku akade­mickim 1940/41 studiowało tam ogółem 11 tys. osób, to w roku akademickim 1960/61 liczba ta wzrosła do 37 tys., a na początku lat siedem­dziesiątych wynosiła już 125 tys. W roku aka­demickim 1970/71 przyjęto na I rok studiów 26 tys. osób, tzn. 13-krotnie więcej aniżeli w roku akademickim 1940/41 i ponad 3-krotnie więcej niż na przełomie lat pięćdziesiątych sześćdziesiątych.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.