ROZWIĄZANIE PROBLEMU

Aby rozwiązać te problemy, trzeba zdemokratyzować szkolnictwo, czyniąc zarazem realizowane w nim programy i metody naucza­nia bardziej elastycznymi, przystosowanymi do różnych rodzajów i poziomów uzdolnień.Rozwój inteligencji, przygotowanie ucz­niów do samodzielnego uczenia się, a także roz­wój ekspresji artystycznej, uczuć i wrażliwo­ści, tzn. czynników dotąd niedostatecznie uwzględnianych w praktyce oświatowo-wycho­wawczej, podobnie jak rozwój uspołecznienia — oto główne zadanie nowoczesnej szkoły.Eksponowana w przytoczonych wyżej ideach przewodnich teza o stale wzrastającej ostatnio roli wychowania w życiu współczesnych społe­czeństw jest niewątpliwie słuszna (idea 1).

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.