RÓŻNE STRATEGIE

Wymienione strategie, aczkol­wiek różne, mają jednak tę cechę wspólną, że u ich podłoża tkwią podobne, a nawet identycz­ne przyczyny. W wielu wypadkach są to przy­czyny dość niezwykłe. Sądzę, że można je po­dzielić na dwie różne pod względem „ciężaru gatunkowego” grupy. Pierwsza dotyczy tak żywo w ostatnich latach dyskutowanej antyno­mii „szkoła czy antyszkoła”, druga zaś odnosi się do różnorakich zagadnień związanych z fun­kcjonowaniem szkolnictwa.Gdy chodzi o pierwszą grupę przyczyn, to czyż nie jest zaskakujące, że w dobie systema­tycznego wydłużania obowiązkowej nauki szkolnej oraz udostępniania coraz wyższych szczebli edukacji coraz szerszym rzeszom ludzi (czego świadectwem jest chociażby fakt, iż w Związku Radzieckim, Stanach Zjednoczonych czy w Polsce już co czwarty obywatel objęty jest taką lub inną formą zinstytucjonalizowa­nego kształcenia) wysuwa się postulat… deskolaryzacji społeczeństwa!

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.