REWOLUCYJNY CZAS

Po drugie, był to czas rewolucji nau­kowo-technicznej, w której następ­stwie gwałtownie zaczęło wzrastać zapotrzebo­wanie rynku pracy na ludzi o kwalifikacjach wyższych i zarazem zgoła innych od dotychcza­sowych. Czynnik ten sprawił, podobnie jak sta­ła i coraz bardziej intensywna penetracja nau­ki i nowoczesnej techniki we wszystkie dzie­dziny życia ludzi, łącznie z konsumpcją i spo­sobami wykorzystania czasu wolnego od pracy zawodowej, że szkolnictwo stanęło wobec no­wych zadań. Aby je wykonać, musi ono ulec daleko idącej modernizacji, której kierunek wyznacza zasada ustawiczności kształcenia oraz starannie przemyślanego łączenia pracy zawo­dowej z nauką (recurrent education).

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.