REWIZJA I ZMIANY

Rewizji i zmianom powinny więc zostać pod­dane cele, treść, proces, metody, środki oraz dotychczasowa struktura kształcenia, gdyż wszystkie te składniki są ze sobą ściśle powią­zane i warunkują się wzajemnie. W przeci­wieństwie jednak do innych raportów, np. ja­pońskiego czy polskiego, Komisja skupiła uwa­gę tylko na jednym ze składników, a mianowi­cie na technologii kształcenia. Było to zgodne ; z postawionymi jej zadaniami, ale o tyle nie­korzystne, iż wywarło jednostronny wpływ na ogólną ocenę pedagogiczną wartości środków dydaktycznych -— zdecydowanie przesadną. Czyż bowiem nie jest przesadny pogląd, że dzięki komputerom i telewizji oświatowej mo­żna będzie rozwiązać trudny problem braku nauczycieli w szkolnictwie podstawowym? Czy me jest mylne przeświadczenie, iż technologia zapewni szerokim rzeszom najuboższej ludno­ści dostęp do pełnowartościowego nauczania, realizowanego przez najwybitniejszych specja­listów?

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.