REFORMA INTEGRACYJNA

Autorzy raportu wskazują, że liczba druków wzrasta ostatnio o 8 do 10% w skali i rocznej. Jeśli się przy tym zważy, że w jednym tylko roku (1968) opublikowano na świecie i około 400 tys. książek, wydano 200 tys. perio­dyków i rozpowszechniono 200 tys. różnorakich i raportów technicznych, to zasadne stają się j obawy, wyrażone np. przez Jacka Belzera , że  obecny „przyrost, magazynowanie, przetwarza­nie, rozprowadzanie i rozpowszechnianie nara­stających lawinowo informacji może opóźnić dalszy postęp kulturalny, utrudnić rozwój nau­ki oraz wywołać nieobliczalne straty ekono­miczne”. Już dzisiaj widzimy, że współczesny człowiek, bombardowany zewsząd mnóstwem różnorakich informacji, przeżywa z tego powodu wiele sytuacji trudnych, czuje się zagubio­ny i… niedoinformowany.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.