REALIZACJA OGÓLNEJ KONCEPCJI

Jest rzeczą oczywistą, czytamy w raporcie, że realizacja ogólnej koncepcji celów i progra­mów nauczania — wraz z towarzyszącymi tym programom zestawami testów dydaktycznych wymaga rozbudowy sieci pedagogicznych pla­cówek naukowo-badawczych w Republice Fe­deralnej Niemiec oraz znacznie pokaźniejszych niż dotąd funduszów na ich działalność. Pla­cówki te będą też musiały ściślej współpraco­wać z analogicznymi placówkami zagraniczny­mi.Nie można przeprowadzić zakrojonej na sze­roką skalę reformy szkolnictwa nie podejmując odpowiednich działań w zakresie planowania oświatowego. Tymczasem aż do połowy lat sześćdziesiątych — podkreśla raport — w Re­publice Federalnej Niemiec zdecydowanie przeważało nastawienie „antyplanistyczne”, wypływające z wiary w skuteczność wolnej gry sił.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.