RAPORTY AMERYKAŃSKIE

Rozwój oświaty i wychowania jest w Stanach Zjednoczonych już od wielu lat przedmiotem powszechnej uwagi. Szczególne jednak zainte­resowanie sprawami oświaty przejawiają Ame­rykanie od roku 1957, kiedy to przeżyli swoisty „szok sputnikowy’ . Przyczyn bowiem ówczes­nego zdystansowania USA w dziedzinie podbo­ju kosmosu przez Związek Radziecki dopatry­wano się m.in. w wadliwej strukturze i nie­właściwym funkcjonowaniu szkolnictwa. Stąd od tego właśnie czasu obserwuje się tam bar­dziej ożywione dyskusje edukacyjne, a także godną uwagi działalność różnorakich komite­tów, fundacji i stowarzyszeń naukowych, ma­jącą na celu zarówno ocenę aktualnego stanu szkolnictwa różnych typów i szczebli, jak i wy­tyczenie kierunków jego dalszego rozwoju. W działalności tej wiele miejsca poświęcają Ame­rykanie udoskonaleniu metod, form organiza­cyjnych i środków nauczania, tzn. nowoczesnej technologii kształcenia. Tym też zagadnieniom poświęcono dwa odrębne raporty.

 

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.