RAPORT SZWECKI

Początek wielkich przeobrażeń szkół podsta­wowych i średnich przypada w Szwecji na rok 1940. Wtedy to bowiem rozpoczęte zostały pra­ce modelowe nad dziewięcioletnią szkołą po­wszechną, których uwieńczeniem była ustawa parlamentu z 1962 roku o wprowadzeniu — od 1972 roku — obowiązku szkolnego do 16 roku życia. Warto przy tym podkreślić, że ustawę tę poprzedzał zakrojony na szeroką skalę ekspe­ryment, dzięki któremu już w połowie lat sześć­dziesiątych do 9-letnich szkół podstawowych uczęszczało ponad 50% dzieci. W tym też mniej więcej czasie, bo w 1964 roku, przystąpiono do reformy. W jej wyniku powstał system szkolny, który, zdaniem O. Pal­mę, zapobiega przedwczesnemu podejmowaniu pracy zarobkowej przez młodzież, zmniejsza nierówność szans oświatowych dzieci wywo­dzących się z różnych klas społecznych i róż­nych środowisk geograficznych, poważnir ogra­nicza zakres selekcji negatywnej, tzn. zamyka­jącej dostęp do wyższych szczebli drabiny oświatowej, zmierza do możliwie pełnego roz­woju uczniów — intelektualnego, społeczno- -moralnego, fizycznego i estetycznego, wreszcie wdraża do uczenia się ustawicznego.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.