RAPORT I TECHNOLOGIA

Ogólnie można powiedzieć, stwierdza raport iż nowa technologia kształcenia znajdzie wkrót­ce szerokie zastosowanie w pracy dydaktycznej  wyższych. Bezpośrednie następstwa jej wdrożenia będą następujące: rozbudowa studiów zaocznych oraz wydat­ne poprawienie ich jakości; zmiana funkcji dydaktycznych i roli bi­bliotek uczelnianych wskutek przekształcenia ich w placówki magazynujące informacje nie tylko w dotychczasowej formie (druk), lecz również w postaci wykładów nagranych na taś­my magnetofonowe i magnetowidowe, skompu­teryzowanych banków danych, mikrofilmów filmów naukowych itd.;utworzenie laboratoriow dydaktycznych, wyposażonych w bogate zestawy maszyn i te­stów służących do powtarzania i samokontroli wiadomości; powołanie do życia Ogólnokrajowego In­stytutu Badań Pedagogicznych, który sprawo­wałby pieczę nad kierunkami rozwoju nowo­czesnej technologii kształcenia w szkołach wyż­szych na podstawie prowadzonych w tym za­kresie badań.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.