PROPONOWANE ZAŁOŻENIA

Jeśli się zważy, iż w 1973 roku z usług tego szkolnictwa korzystało około 2 min osób, to już ta liczba świadczy o doniosłości problemu. Parlament jeszcze w 1972 roku pod­jął uchwałę o kwalifikowaniu na studia wyższe na podstawie nie tylko świadectwa ukończenia szkoły średniej, lecz również odpowiedniego stażu pracy zawodowej.Obok całościowego traktowania wszystkich typów szkół i różnych szczebli pracy dydak­tyczno-wychowawczej Komisja przyjęła rów­nież inne założenia. Dotyczą one, mówiąc naj­ogólniej, wyrównywania szans oświatowych zarówno młodzieży z niższych grup społecznych, \ jak i poszczególnych generacji — czemu ma  kształcenie ustawiczne, przystosowanie szkolnictwa wyższego do potrzeb zmienia­jącego się szybko rynku pracy, uczynienie ze studiów wartościowego środka kształcenia za­wodowego oraz — co równie ważne — zaspo­kajanie różnorakich pozazawodowych potrzeb intelektualnych i zainteresowań ludzi.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.