PROJEKT PRZEBUDOWY

Tym, co różni opisany wyżej projekt przebu­dowy szkolnictwa kanadyjskiego od jego do­tychczasowego modelu, jest włączenie kształ­cenia zawodowego do szerokiego wachlarza przedmiotów fakultatywnych w szkole średniej; nadanie nauczaniu w drugim cyklu szkoły śred­niej (klasy IX, X i XI) charakteru orientujące­go; wydłużenie czasu trwania kształcenia ogól­nego z 6 do 8 lat, przy równoczesnym objęciu tego kształcenia obowiązkiem szkolnym oraz modernizacja programów i metod pracy dydak­tyczno-wychowawczej . Autorzy Raportu spodziewają się, że właści­wa realizacja reformy przyczyni się do dalsze­go wzrostu poziomu wykształcenia obywateli oraz sprawi, że Kanadyjczycy — w tym głów­nie ludzie o najwyższych kwalifikacjach — będą w większym niż dotąd stopniu służyć swą wiedzą własnemu krajowi, zamiast emigrować do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.