PROCENT BOHATERÓW

Już w latach trzydziestych E. Dale w studium poświę­conym hollywoodzkim filmom fabularnym stwier­dził, że 33 procent bohaterów i 44 procent boha­terek to ludzie bogaci lub bardzo bogaci, zwykle nie posiadający żadnego zajęcia. Wśród bohaterów negatywnych liczby te wynosiły odpowiednio 54 procent i 63 procent. Cofając się w przeszłość można dostrzec, że opowieści z życia tak zwanych wyższych sfer tradycyjnie wiążą się z wytworami kultury masowej i popularnej. Z tą różnicą jed­nak, że dla dawnych odbiorców opowieści te mia­ły charakter fikcji, relacji z innego świata, a róż­nica między oboma światami była dla nich oczy­wista.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.