POZAPEDAGOGICZNE UWARUNKOWANIA

9 tysięcy szkół różnych typów i szczebli; 70 tysięcy nauczycieli i wychowawców, w tym 10% nauczycieli bez wymaganych przez władze oświatowe kwalifikacji; ponad 1350 tysięcy uczniów (przy około 5,5 miliona mieszkańców); rozbudowany sektor prywatny, z którego usług korzystało w 1962 roku 27% ogółu uczniów na poziomie elementarnym i aż 73% w zakresie szkoły średniej; bardzo wysoki udział kobiet (80%) i księży (25%) na szczeblu nauczania po­czątkowego w zawodzie nauczycielskim; wzrost liczby uczniów nie kończących szkoły, spośród których niemały odsetek popada w kolizję z prawem; zróżnicowane aspiracje edukacyjne ludności miejskiej i wiejskiej — oto niektóre tylko dane na temat sytuacji szkolnictwa kana­dyjskiego w czasie, gdy Komisja Parent przy­stępowała do jego analizy i oceny.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.