POWOŁANIE KOMISJI

Nikt już dzisiaj nie wątpi, że technologia kształcenia może przyczynić się do wzrostu efektywności pracy dydaktyczno-wychowaw­czej w szkolnictwie różnych typów i szczebli, f Problem sprowadza się tylko do tego, jak to I uczynić w sposób optymalny, a więc skutecz­ny pod względem pedagogicznym, a równo­cześnie ekonomiczny. Przedstawienie propozy­cji służących rozwiązaniu tego właśnie proble­mu stanowiło cel działalności Komisji w skła­dzie: S. M. McMurrin (Utah, przewodniczący) oraz D.E. Bell, R.F. Campbell, C.R. Carpenter, N.P. Eurich, H.B. Gores, A.L. Higginbotham, K.C. Morrissev i K.E. Oberholtzer (członko­wie). Efektem zaś końcowym tej działalności był scharakteryzowany wyżej raport.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.