POTRZEBY RYNKU PRACY

. Dlatego też — z punktu widzenia potrzeb rynku pracy „ważne jest nie tyle to, czego się ktoś nau­czył, co raczej to, że w ogóle się uczył”, ko­mentuje omawianą sprawę w cytowanej już wyżej książce H. Becker. W tym kontekście eksponuje on ponadto fakt, że czas już najwyż­szy, aby planiści oświatowi zrozumieli, iż czło­wiek uczy się nie tylko po to, aby przygotować się do pracy zawodowej, lecz również w celu zaspokojenia swoich pozazawodowych zaintere­sowań.Trudno nie zgodzić się z tą argumentacją. Ale równocześnie nie można przejść do porząd­ku nad związanym z nią stwierdzeniem, iż „Bezrobocie wzrosło w RFN w latach 1973— —1975 z 1,3 do 7% wśród ludzi o najniższym wykształceniu i tylko z 0,6 do 1,5% wśród ab­solwentów szkół wyższych.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.