POSZUKIWANE ROZWIĄZANIE

Poszukuje się roz­wiązania, które pozwoliłoby z jednej strony znacznie rozszerzyć liczbę osób studiujących, z drugiej zaś nie dopuściło do zdewaluowania wysokiej dotąd rangi dyplomu ukończenia stu­diów wyższych. Przedmiotem ostrych niekiedy polemik stało się również postulowane przez Komisję tempo wzrostu liczby nauczycieli akademickich, nie­zbędne z punktu widzenia naczelnego celu re­formy, tzn. rozbudowy studiów wyższych. Opo­nenci uważają, że nie będzie można tu liczyć na większe osiągnięcia do roku akademickiego 1976/77, który — w myśl zaleceń raportu — był pierwszym rokiem realizacji reformy. I jeszcze jedna kwestia dyskusyjna. Chodzi o  proponowany przez Komisję podział uczelni wyższych na takie, które prowadziłyby badania naukowe i działalność dydaktyczną oraz takie, które zajmowałyby się wyłącznie działalnością dydaktyczną. Przeciwnicy tej koncepcji zarzu­cają Komisji — zresztą nie bez racji — iż tego rodzaju podział musiałby doprowadzić do po­wstania szkół wyższych drugiej kategorii —- pozbawionych ożywczego wpływu działalności naukowo-badawczej na kształcenie studentów.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.