POSTĘP EDUKACJI

Postęp edukacji służy postępowi społecz­nemu. Dlatego też wzrost nakładów finanso­wych na szkolnictwo oraz opiekę nad dziećmi i młodzieżą, konieczny wobec potrzeby moder­nizacji systemu oświatowego, należy widzieć w kontekście postępu społecznego.Edukacja służy społeczeństwu, które jest zróżnicowane, między innymi na wierzących i niewierzących. W świetle tego stwierdzenia i ona powinna być zróżnicowana.Dawniej szkolnictwo, przede wszystkim średnie i wyższe, służyło kształceniu elity. Obecnie byłoby to niesłuszne zarówno ze wzglę­dów społecznych, jak i interesów poszczegól­nych jednostek. Niesłuszne byłoby także fawo­ryzowanie, jak do niedawna, jednego tylko typu kultury, a mianowicie kultury humanistycznej, przy równoczesnym niedocenianiu kultury technicznej.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.