POMOC W PRZEZWYCIĘŻANIU TRUDNOŚCI

Należy podkreślić, głosi raport, że nowoczes­na technologia kształcenia może okazać się po­mocna w przezwyciężeniu przynajmniej nie­których spośród wymienionych trudności. Do­tyczy to głównie mikrofilmowania druków oraz zastosowania komputerów w pracy bibliotek. Tak więc przewiduje się, że do roku 1989 po­nad 50% periodyków będzie się przechowywać wyłącznie w formie mikrofilmów, a po roku 2000 dotyczyć to będzie również książek. Sądzi się także, iż włączenie komputerów do katalo­gowania i wypożyczania zbiorów powinno usprawnić tę pracę i dopomóc w usunięciu trudności kadrowych. Ponadto zmiana sprawo­wanych przez biblioteki funkcji sprawi, iż sta­ną się one ośrodkami informacji naukowej dydaktycznej w poszczególnych uczelniach, gromadzącymi, przetwarzającymi i rozpo­wszechniającymi informacje nie tylko w posta­ci druków, lecz również taśm magnetofonowych magnetowidowych, filmów naukowych i dy­daktycznych, przezroczy itd.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.