POLSKI ODPOWIEDNIK

Raport nosi tytuł No limits to learning. Bridging the human gap. Niełatwo jest podać pol­ski odpowiednik tego tytułu. W wolnym i uzu­pełniającym przekładzie B. Suchodolskiego mo­wa jest o „przerzuceniu mostu ponad luką dzielącą ludzi od losów ich cywilizacji”, zaś R. Tokarczyk pisze o „nauczaniu jako pomoście pomiędzy przepaściami dzielącymi ludzi”. Trudności związane z adekwatnym przetłuma­czeniem tytułu Raportu Rzymskiego na język polski wiążą się głównie z tym, iż jego au­torzy posługują się terminem learning (uczenie się) w znaczeniu znacznie odbiegającym od do­tychczasowego. Nie wnikając tutaj głębiej w tę sprawę, gdyż wypadnie nam do niej wkrótce powrócić, przyjmujemy wstępnie, że Raport stwierdza istnienie luki między rzeczywistoś­cią, w której ludzie żyją i którą współtworzą, a możliwościami jej opanowania, a także pod­kreśla, iż do zlikwidowania owej luki — coraz groźniejszej w jej rozlicznych konsekwen­cjach może doprowadzić uczenie się, a raczej kształcenie się czy uczenie się—nauczanie, ale kształcenie ujmowane inaczej niż dotąd za­równo z punktu widzenia realizowanych celów, jak treści i metod.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.