POŁĄCZENIE ZE SOBĄ

Jak powiązać ze sobą szczeble kształ­cenia, aby uczynić zadość zasadzie drożności? Jak organizować kształcenie ustawiczne na. po­ziomie akademickim, aby mogło ono spełniać swoje podstawowe funkcje, tzn. przyczyniać się do wyrównywania szans oświatowych osób pracujących zawodowo, zaspokajać zawodowe i pozazawodowe zainteresowania ludzi, a także służyć postępowi społecznemu, technicznemu i kulturowemu?Odpowiedzi na te i podobne pytania — czy­tamy w raporcie — mają ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju szkolnictwa wyższego w Szwecji. Jest jednak mało prawdopodobne, aby można je było uzyskać bez udziału pracowni­ków nauki. Z kolei w dziedzinie treści i organizacji pra­cy dydaktyczno-wychowawczej przedmiotem intensywnych badań należałoby, uczynić meto­dy strukturyzacji treści kształcenia, czyli po­działu materiału nauczania na informacje pod­stawowe, będące swego rodzaju konstrukcją nośną danej dyscypliny, i inne, które stanowią ich obudowę.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.