POGOŃ ZA ZYSKIEM

Pogoń za zyskiem sprawiła, że w 1967 roku tylko 30% opubliko­wanych w Stanach Zjednoczonych tekstów programowanych poddano weryfikacji empi­rycznej. W tym też Komisja upatruje drugą przyczynę stosunkowo niewielkiej popularno­ści nauczania programowanego w szkolnictwie podstawowym i średnim. Równocześnie w prze­myśle oraz w uczelniach wojskowych, które same przygotowują sobie odpowiednie progra­my, nauczanie programowane zajmuje silną pozycję. W raporcie znajdujemy aprobatę opinii Dou- | glasa Portera, profesora Uniwersytetu Harvardzkiego, iż nauczanie programowane nie stanowi jeszcze jednego, dodatkowego środka dydaktycznego, jak np. magnetofon czy aparat j projekcyjny. Jest ono natomiast procesem pre- I cyzyjnego określania celów i zadań dydaktycz­nych, ich realizacji w drodze samodzielnego wysiłku uczniów, a także skrupulatnej auto- kontroli i samooceny uzyskiwanych wyników, słowem — procesem, w którym znajdują zasto­sowanie różnorakie środki dydaktyczne.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.