PODJĘTA PRÓBA

Podejmując próbę odpowiedzi na to nie­zmiernie ważne pytanie raport wskazuje, iż po pierwsze, konieczna jest koordynacja rozpro­szonej dotychczas i rozdzielonej między różne instytucje działalności w tej dziedzinie; po drugie, trzeba znacznie szerzej niż dotąd wy­korzystywać w pracy edukacyjnej radio i tele­wizję; po trzecie, należy rozszerzyć i unowo­cześnić obecną sieć bibliotek publicznych, za­kładowych, szkolnych itd. oraz — po czwarte bardziej eksponować treści ogólnokształcą­ce, umożliwiające zaspokajanie wielorakich zainteresowań zarówno zawodowych, jak i po- zazawodowych. Pod względem programowo-or­ganizacyjnym system kształcenia ustawicznego, jako czwarty stopień edukacji, powinien być elastyczny, drożny, wielodyscyplinarny i zróż­nicowany na poziomy, aby mogło zeń korzystać jak najwięcej odbiorców.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.