PO DŁUGIM OKRESIE NAUKI

I chociaż nie przyzna­jemy racji zwolennikom owego postulatu, to jednak trzeba przyznać, że krytyka, jakiej pod­dają obecne szkolnictwo, nie we wszystkim jest przesadna i pozbawiona podstaw. Dość często przecież dzieje się tak, że po długim okresie nauki w szkole zakłady pracy muszą natych­miast organizować dla jej absolwentów różno­rodne kursy przygotowujące do wykonywania konkretnych zadań produkcyjnych. Są to zara­zem kursy nie tyle przyuczające do realizacji tych zadań — co nie byłoby naganne ze wzglę­du na szeroki na ogół profil kształcenia szkol­nego — ile poświęcone teoretycznym podsta­wom produkcji, a więc temu, co powinna była dać szkoła. Świadczy to o nieadekwatności pro­gramu szkolnego do potrzeb rzeczywistej prak­tyki, a także o możliwości skrócenia czasu szkolnego przygotowania do pracy zawodowej oraz celowości częściowego przynajmniej prze­sunięcia tego przygotowania z terenu szkoły na teren nowoczesnego zakładu pracy.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.