OTWARTY DOSTĘP

Otwarty dla wszystkich dostęp do szkół wyższych. Pełne równouprawnienie nauki i studiów dla pracujących w stosunku do kształcenia niepracujących. Wzrost znaczenia nauk społecznych i humanistycznych w profilu wykształcenia zarówno średniego, jak i wyż­szego. Celem edukacji jest wytworzenie no­wych form społecznego zachowania i przygoto­wanie ludzi do życia i pracy w zespole i dla zespołu. Z zestawienia scharakteryzowanych wyżej prognoz wynika, że w miarę radykalizacji sto­sunków społecznych, w miarę wzrostu wpły­wów partii lewicowych, wzrasta również rola oświaty i wychowania w życiu społeczeństwa i poszczególnych jednostek; wzrastają nakłady finansowe na rozwój szkolnictwa; rozszerza się udział młodzieży i dorosłych w kształceniu obejmującym pełną szkołę średnią i wyższą; rosną możliwości wyrównywania szans eduka­cyjnych dzieci; sfowem — następuje pełniejsza demokratyzacja procesu nauczania i wychowa­nia.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.