OSIĄGNIĘCIE CELÓW

Dla osiągnięcia tych celów niezbędne jest re­spektowanie zasady drożności. Szczegól­nie ważne jest usunięcie granic między po­szczególnymi typami szkół oraz różnymi szcze­blami kształcenia, a przede wszystkim zatarcie ostrej linii demarkacyjnej między szkolnic­twem średnim a szkolnictwem wyższym. W tym kierunku zmierzają propozycje tworzenia zróżnicowanego systemu rozszerzonych szkół średnich i wyższych.Zasada zgodności kształcenia zawodowego z rzeczywistymi za­interesowaniami i uzdolnieniami jednostek.Zasada zróżnicowania i autono­mii szkół wyższych. Już w stosunkowo niedalekiej przyszłości szkolnictwo wyższe bę­dzie musiało ponad dwukrotnie zwiększyć swo­ją „moc produkcyjną”. Aby osiągnąć ów cel, trzeba będzie zastąpić dotychczasową strukturę hierarchiczną uczelni wyższych strukturą bar­dziej elastyczną, rozbudowując równocześnie sieć „zróżnicowanych uczelni rozszerzonych” oraz zapewniając im większą autonomię.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.