OKREŚLENIE KSZTAŁCENIA

Tak więc do roku 1980 należałoby doprowa­dzić do zaakceptowania przez wyższe uczelnie tego określenia technologii kształcenia, zgodnie z którym jest ona „wzbogacaniem i ulepsza­niem warunków uczenia i nauczania ludzi, uzyskiwanym w wyniku twórczego i zarazem systematycznego wykorzystania nowoczesnych środków i materiałów technicznych, form or­ganizacyjnych i metod pracy dydaktycznej”.Spopularyzowanie tej definicji w środowisku akademickim jest ważne ze względów taktycz­nych, gdyż pozwala traktować technologię jako środek prowadzący do celu, to znaczy do po­prawy jakości studiów, a nie jako cel sam w sobie.Z kolei do roku 1990, kiedy nowoczesna tech­nologia kształcenia wejdzie na stałe do stoso­wanych w kształceniu akademickim metod, form organizacyjnych i środków, należałoby dojść do zaoszczędzenia co najmniej 15% czasu studiów, a także do całkowitej indywidualizacji pracy dydaktycznej.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.