OGROMNA POMOC

Może ono okazać ogromną pomoc przede wszystkim w kształceniu zaocznym, a także w studiach stacjonarnych, np. medycz­nych — jak chociażby w Albany Medical Col­lege. Studenci medycyny, korzystając z radia, nie tylko przysłuchują się obradom konsyliów lekarskich, lecz mogą również zadawać ich członkom pytania, prosić o uzasadnienie formu­łowanych diagnoz, wypowiadać własne opinie, słowem — aktywnie uczestniczyć w dyskusji.Ponadto podobnie jak film fabularny, nau­kowy czy dydaktyczny, również audycje radio­we — właściwie wykorzystane — reprezentują niezaprzeczalne walory wychowawcze.Telewizja. Jej zalety, mówiąc najogól­niej, polegają na tym, iż:umożliwia równoczesne kształcenie znacz­nej liczby osób znajdujących się w różnych miejscowościach, nawet bardzo odległych od miejsca projekcji;pozwala obserwować zjawiska i pfocesy niedostępne lub trudno dostępne w warunkach naturalnych;ułatwia, dzięki nagraniom magnetowido­wym, wielokrotną ekspozycję danego tematu lub cyklu zajęć, co nie pozostaje bez wpływu na trwałość opanowywanej wiedzy;zaznajamia słuchaczy z najwybitniejszymi przedstawicielami nauki, techniki, gospodarki, kultury i życia społeczno-politycznego, a także z godnymi uwagi wydarzeniami współczesnymi.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.