ODBIEGANIE OD WZORCA

Nowoczesną technologię kształcenia ujmuje się w nim w sposób odbiegający zarówno od wzor­ca maksymalistycznego, którego rzecznicy utoż­samiają po prostu technologię z dydaktyką szkoły wyższej, jak i minimalistycznego, spro­wadzającego ją z kolei do kategorii środków technicznych. Jest to ponadto dokument, w którym nie tylko wyeksponowano ważki mery­torycznie problem, wskazując oprócz tego spo­soby jego rozwiązania, lecz również zilustro­wano warunki przesądzające o jakości tego rozwiązania.Z kolei garść uwag i refleksji krytycznych. Zakresy możliwych zastosowań nowoczesnej technologii nie są jednakowe na poszczegól­nych wydziałach i kierunkach studiów. Nie są one również identyczne na studiach stacjonar­nych i zaocznych. Inne wreszcie funkcje psy- chodydaktyczne mają do spełnienia np. poszcze­gólne środki wzrokowo-słuchowe na różnych szczeblach kształcenia, nie mówiąc już o takich czynnikach determinujących te funkcje, jak różne modele teoriopoznawcze i różne koncep­cje programowe.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.