OBNIŻENIE POZIOMU

Nie wolno przy tym dopuścić do obniżenia poziomu studiów, z czym trzeba się liczyć przy silnym nacisku społeczeństwa na upowszechnienie tych studiów. Nie można też doprowadzić do usunięcia badań naukowycn z terenu wyższych uczelni. Chodzi wreszcie o reformę odpowiadającą duchowi naszych czasów, tzn. taką, która po­zwalałaby równocześnie kształcić wysoko kwa­lifikowane kadry i prowadzić badania nauko­we, zespołowe i interdyscyplinarne, podstawo­we i stosowane. Raport wyraża przekonanie, że spełnieniu tych niełatwych wymagań będzie sprzyjać powółanie do życia rozszerzonych szkół wyższych, a także ścisłe ich powiązanie ze szkołami II stopnia.Niezbędne jest także — podkreślają autorzy raportu — wzmożenie tempa rozbudowy szkol­nictwa wyższego, które w latach od 1960 do 1966 wyrażało się wskaźnikiem 41,9%, podczas gdy w tym samym czasie analogiczne wskaźni­ki wynosiły dla Związku Radzieckiego — 63,9%, dla USA — 63,8%, a dla Szwecji aż 118,9%.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.