NOWA TECHNOLOGIA

Nowa technologii juz przekształci­ła dotychczasowe metody i techniki badan naukowych w wielu dyscyplinach, zmodernizo­wała formy zarządzania szkołami wyzszymi, zmieniła styl pracy bibliotek i coraz silniej przenika także do procesu kształcenia.Pod koniec obecnego stulecia me tylko wej­dzie ona na teren szkoły, przede wszystkim szkoły wyższej, lecz stworzy również możliwo­ści edukacyjne ludziom chorym, żołnierzom,mieszkańcom osiedli oddalonych od ośrodków nauki i kultury, wreszcie pracownikom róż­nych specjalności, którzy będą mogli podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz zaspokajać inne potrzeby oświatowe i kulturalne bez ko­nieczności zmiany miejsca pobytu. Z kolei uczestnikom studiów stacjonarnych nowa technologia pozwoli uczyć się bardziej samodzielnie, m.in. przez znaczne rozszerzenie możliwości wyboru źródeł i utrwalania infor­macji, a ponadto umożliwi im pracę bardziei zindywidualizowaną, opartą na systematycznej samokontroli, samoocenie czynionych postępów.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.