NIEZBĘDNE BADANIA

W jednym i drugim wypadku niezbędne są w miarę precyzyjne narzędzia pomiaru efektywności, wśród których testy dydaktyczne odgrywają — jak wiadomo — nie­małą rolę. Co należy zrobić, aby je udoskona­lić? Jak je zespolić z innymi środkami służącymi do oceny efektywności kształcenia w uczelniach wyższych? Jaką rolę mogą spełniać w nauczaniu tzw. testy diagnostyczne? Czego można się spodziewać po maszynach egzamina­cyjnych? — oto pytania, na które trzeba zna­leźć wyczerpujące odpowiedzi za pomocą badań prowadzonych przez placówki zajmujące się pedagogiką szkoły wyższej.Badania także są niezbędne, aby należycie ocenić przebieg i wyniki reformy. Ocena po­winna przy tym dotyczyć nie tylko spraw ogól­nych, np. strategicznych celów reformy, wyrównywania szans oświatowych ludzi pracu­jących zawodowo itp., lecz również szcze­gółowych, jak chociażby wpływ stypendiów na skład socjalny uczniów.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.