NAWET NAJLEPSZA TECHNOLOGIA

Jednakże — głosi raport — nawet najlepsza technologia kształcenia nie przyczyni się do < poprawy pracy dydaktycznej, jeśli będą się nią posługiwać źli nauczyciele. Są zaś nimi ludzie, których wprawdzie udało się nauczyć uczenia innych, ale którzy — dysponując tylko tą umiejętnością — nie stają się przecież automa­tycznie dobrymi pedagogami.Technologia kształcenia dzi­siaj. Bez względu na to, którą z przytoczo­nych definicji technologii kształcenia uznamy za trafniejszą, nie powinniśmy stawiać znaku równości między technologią a urządzeniami technicznymi (film, maszyny dydaktyczne, ma­gnetofony itd.). Stanowisko takie bowiem pro­wadziłoby do fetyszyzacji wyposażenia tech­nicznego i równoczesnego niedoceniania tego zespołu czynności psychodydaktycznych, któ­rych celem, realizowanym m.in. za pomocą fil­mu, taśmy magnetofonowej itd., jest pomoc w samodzielnym zdobywaniu wiedzy.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.