NARODOWY INSTYTUT

Narodowy Instytut Technologii Kształce­nia powinien odgrywać decydującą rolę w pro­jektowaniu, wytwarzaniu i rozpowszechnianiu w szkolnictwie środków dydaktycznych naj­wyższej jakości. W tym celu powinien dyspo­nować stałą wystawą nowoczesnych środków dydaktycznych (zarówno hardware, jak i soft­ware), bogatym i na bieżąco uzupełnianym zbiorem publikacji poświęconych tym środ­kom, a także metodom posługiwania się nimi w pracy dydaktyczno-wychowawczej, powinien wreszcie mieć możliwość szerokiej popularyza­cji posiadanych materiałów wśród nauczycieli.I o właśnie tutaj nauczyciele powinni otrzymy­wać pomoc np. w postaci informacji niezbęd­nych do przygotowania referatu na temat la­boratoryjnego uczenia się języków obcych, wy­pożyczania filmów poświęconych kulturze sta­rożytnej Grecji w celu przygotowania odpo- powiednich konspektów lekcji, uzyskania podręczników przeznaczonych dla uczniów opoznionych w nauce itp.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.