NA ZDJĘCIACH

Zdjęcia po­kazujące go na łonie rodziny eksponowały ciepło -i serdeczność. Osiągnięto efekt może niezbyt do­skonały, lecz wystarczająco dobry, by w połącze­niu’ ze .sprzyjającą Nixonowi konfiguracją poli- tyczną zapewnić mu zwycięstwo wyborcze.Aby osiągnąć ten rezultat każde pięciominuto- . ‚we wystąpienie Nixona reżyserowano aż do naj­drobniejszych szczegółów i nagrywano godzinami. Makijaż, oświetlenie eliminujące niepożądane cie­nie na twarzy, tło, na jakim pojawiał się kandy­dat, intonacja, kąt pochylenia głowy, uśmiech — ‚wszystko to wypróbowywano nieskończoną ilość razy.Z materiału zarejestrowanego na filmie i taśmie magnetycznej wybierano fragmenty, któ­re na widzu mogły zrobić najlepsze wrażenie. Wi•dząc, ze Nixon źle znosi bezpośrednią publiczną konfrontację z przeciwnikami, nie zgodzono się na żadną telewizyjną dyskusję ani nawet na konfe- -rencję prasową, na której dziennikarze mogliby przyprzeć go do muru.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.