MYLNE PRZEŚWIADCZENIE

Czy me jest mylne przeświadczenie, iż technologia zapewni szerokim rzeszom najuboższej ludno­ści dostęp do pełnowartościowego nauczania, realizowanego przez najwybitniejszych specja­listów? Czyż wreszcie nie przeczy tym stwier­dzeniom teza, notabene zawarta w samym ra­porcie, że nawet najnowocześniejsze środki dy­daktyczne spełnią właściwie swą rolę tylko w rękach nauczycieli dobrze przygotowanych do pracy?Przeciwstawiając się przypisywaniu techno­logii kształcenia możliwości, których ona nie ma, trzeba równocześnie widzieć w niej war­tościowy instrument usprawnienia pracy dy­daktycznej w szkolnictwie, a zwłaszcza uwolnienia nauczycieli od czynności mechanicz­nych, takich jak powtarzanie wiadomości w ce­lu ich utrwalenia, kontrola stopnia opanowania przez uczniów tzw. wiedzy biernej, kształtowa­nie niektórych umiejętności itp.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.