MECHANIZM PSYCHOLOGICZNY

Ten mechanizm psychologiczny zmusza autorów komunikatów do dużej ostrożno­ści, bowiem krytyka lub ośmieszanie negatywnych postaw i poglądów w oczach ich wyznawców mo­że uchodzić za potwierdzenie i w efekcie wzmoc­nić je, zamiast osłabić. Wreszcie na samym końcu następuje proces se­lektywnego zapamiętywania. Jest to zgodne z psy­chologicznym mechanizmem spychania w niepa­mięć tego, co nieprzyjemne. Potwierdzają to teksty i   badania laboratoryjne.Analiza indywidualnych różnic psychologicznych dostarcza nam wreszcie dowodów na istnienie ty­pów ludzkich bardziej i mniej podatnych na pers­wazję i zgodnie z tym inaczej reagujących na środki przekazu.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.