LOSY REFORM

13 kwietnia 1978 roku opublikowano w RFN Odpowiedź Rządu Federalnego na interpelacje posłów w sprawie polityki oświatowej (Ant- wort der Bundesregierung a uf die Grosse An- jrage der Abgeordneten zur Bildungspolitik)’, w której zawarto oceną stanu szkolnictwa w la­tach 1970—1977 oraz nakreślono główne kie­runki jego dalszego rozwoju.Autorzy tego dokumentu przypominają, że podstawowym celem polityki oświatowej rządu federalnego, eksponowanym w Raporcie Brand­ta z 1970 roku, było stworzenie elastycznego, efektywnego i demokratycznego systemu szkol­nego, zapewniającego każdemu obywatelowi możliwości rozwoju poprzez „zastąpienie uprzy­wilejowanej selekcji równością szans edukacyj­nych”. Wskazują też, że w ciągu minionych siedmiu lat wiele zmieniło się w zachodnionie- mieckim szkolnictwie na lepsze.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.