LISTA SPRAW

Listę spraw spornych można by jeszcze roz­szerzyć o kilka bardziej szczegółowych kwestii, jak np. podane przez Komisję wyjaśnienie przyczyn rozbieżności między ekspansją szkol­nictwa wyższego w latach sześćdziesiątych a spadkiem liczby studentów pochodzenia ro­botniczego i chłopskiego. Nie wydaje się to jed­nak celowe. Ogólne.howiem problemy i nawią­zujące do nich zalecenia Komisji Edukacyjnej U-68 są zgodne z tymi tendencjami rozwojowy­mi szkolnictwa wyższego w uprzemysłowionych krajach kapitalistycznych, które zapowiadają dalszy postęp w tej dziedzinie i które były już tutaj sygnalizowane przy omawianiu innych raportów. Zalecenia te nie dają wszakże pod­staw ku temu, aby można spodziewać się po­zytywnego rozwiązania wszystkich bolączek szkolnictwa wyższego, a zwłaszcza tak silnie eksponowanego przez Szwedów problemu rów­ności szans oświatowych.

 

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.