LICZBA STUDENTÓW

Liczba bowiem studentów wzrosła w latach 1960— —1970 ponad trzykrotnie i wiele danych wska­zuje, że w roku 1985 wyniesie 850 tys., przy rocznej rekrutacji około 200 tys. osób na I rok studiów.Osiągnięcia te, jak czytamy w omawianym dokumencie, nie przyczyniły się jednak w za­dowalającym stopniu do wyrównania szans edukacyjnych młodzieży z różnych klas warstw społecznych, w tym głównie młodzie­ży robotniczej. Wprawdzie szanse przyjęcia na studia wyższe uczniów robotniczego pochodze­nia są obecnie 6-krotnie wyższe niż w latach pięćdziesiątych, niemniej ich odsetek wśród studentów I roku nadal wynosi tylko 18,2%, w tym jedynie 9,3% dziewcząt. Wiąże się to niewątpliwie z selektywnym charakterem gi­mnazjum jako głównej drogi prowadzącej do szkół wyższych, w którym dzieci robotnicze stanowią mniejszość (około 18%).

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.