LICZBA ANALFABETÓW

Liczba analfabetów wzrosła na swiecie z 700 milionów w 1965 roku do ponad 800 mi­lionów w roku 1979 i nadal wykazuje tenden­cję rosnącą.W tych okolicznościach, podkreśla Raport, możliwy jest zarówno dalszy bezpreceden­sowy rozwój cywilizacji, jak i totalna zagłada ludzkości. O tym zaś, który z wymienionych członów alternatywy dojdzie do głosu, roz­strzygnie czynnik ludzki (the human factor). Z nim więc należy wiązać nadzieje, iż zjawiska i procesy pejoratywne, których przy­kłady powyżej przytoczono, zostaną w przy­szłości zahamowane, a nawet przezwyciężone. Aby stało się to możliwe, należy uprzednio zlikwidować lukę, która ujawniła się w ostat­nich latach między stąle rosnącą złożonością i pojawiających się problemów a możliwościami ich rozwiązywania przez ludzkość.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.