LABORATORIA JĘZYKOWE

W tym ujęciu, uwydatniającym systemowe podejście do pracy dydaktycznej, nauczanie progra­mowane jest synonimem technologii kształ­cenia.W świetle tego, co zostało powiedziane na temat ijtauczania programowanego, można za­łożyć, że o jego przyszłości zadecyduje jakość programowanych materiałów oraz ich dostoso­wanie do celów i zadań realizowanych w po­szczególnych typach szkół.Laboratoria językowe. Pierwsze la­boratoria językowe, ściślej — laboratoria do nauki języków obcych, powstały w większych amerykańskich uczelniach wyższych na począt­ku lat pięćdziesiątych. Dzisiaj stanowią już one niezbędny składnik wyposażenia prawie wszystkich szkół wyższych, a w średnich też nie należą do wyjątków. Dalszy rozwój labora­toriów językowych zależy obecnie przede wszystkim od reformy dotychczasowych me­tod nauczania języków obcych.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.