KSZTAŁCENIE DLA POTRZEB

Kształcenie dla potrzeb 21 stulecia), zwany także od nazwi­ska redaktora — raportem Jensena. Tom pierwszy tego raportu zawiera różne prognozy rozwoju oświaty dla krajów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej do roku 2050, drugi przedstawia wielorakie możliwości indywidu­alizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkolnictwie różnych typów i szczebli. Ra­port liczy łącznie 345 stron druku. Opubliko­wany został w 1972 roku w Hadze w Domu Wydawniczym Martinusa Nijkoffa. Poza tym wykorzystałem materiały opublikowane przez Council of Europę w latach 1970—1975 oraz raporty OCDE pt.: Science, croissance et so- ciete. Une perspective nouvelle, Paris 1971′ (Nauka, rozwój i społeczeństwo. Nowa perspek­tywa) i Politiąue de Venseignement pour la de- cennie 1970—1980. Paris 1971 (Polityka oświa­towa dla dziesięciolecia 1970—1980).

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.