KOSZTY EDUKACJI

Koszty edukacji będą pokrywane ze źró­deł społecznych, ale udział przemysłu i usług w budowie żłobków, przedszkoli, ośrodków kształcenia i doskonalenia zawodowego itp.’ bę­dzie wzrastał. Wzrastać będą również nakłady finansowe ze strony państwa na budowę do­mów kultury, internatów dla dzieci i młodzie­ży, szkolnych obiektów sportowych, schronisk turystycznych dla uczniów itp.Na studia wyższe będzie wstępować około 30—35% osób z każdego rocznika, co pozwoli zaspokoić potrzeby społeczne na pracowników najwyższych kwalifikacjach.Wykształcenie akademickie nadal będzie uważane nie tyle za czynnik prowadzący do wzrostu zarobków, co raczej za istotny środek społecznej nobilitacji.Dominacja nauk przyrodniczych i tech­nicznych utrzymywać się będzie w dalszym ciągu, a jej przejawem staną się m.in. rozbudo­wane o te właśnie nauki programy nauczania programy studiów.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.