KOMUNIKOWANIE MASOWE

Komunikowanie masowe charakteryzuje społe­czeństwo zurbanizowane, uprzemysłowione, w któ­rym tradycyjne więzi lokalne zastąpione zostały relacjami wynikającymi z podziału pracy i ról spo­łecznych, więzi osobowe — bezosobowymi związ­kami formalnymi, solidarność — rywalizacją, w którym homogeniczność stała się — heterogenicz- nością. Komunikowanie masowe realizowane jest wyłącznie za pośrednictwem mediów technicznych, czyli środków przekazu. Publiczność odznacza się dużą liczebnością, jest zdezintegrowana, to zna­czy nie ma poczucia siebie samej jako całości, a każdy jej członek znajduje się w stanie psycho­logicznej izolacji od innych.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.